Raktažodis: įtėvis

Įvaikinimas: suteikime vienišiems vaikams šiltus namus

Įvaikinimas – puiki išeitis, negalintiems susilaukti atžalų. Tarp telšiškių taip pat yra asmenų, suteikusių meilę ir puikius namus globos netekusiems vaikams. Apie įvaikinimo galimybes kalbame su Telšių rajono savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Alma Tomkevičiene.   Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjos teigimu, svarbiausias žingsnis, galvojant apie įsivaikinimą, yra tvirtas apsisp

Skaityti daugiau...

Įvaikinimo tarnybos specialistė: buvo tik keli nesėkmingi atvejai

Išlieka tendencija, kad Lietuvoje labai sudėtinga rasti įtėvius vyresniems vaikams. O pati įvaikinimo procedūra vidutiniškai trunka iki pusės ar vienų metų. Apie dabar galiojančią įvaikinimo tvarką ir tai, kas ir kokius vaikus daugiausia įsivaikina, pasakoja Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vyriausioji specialistė Jovita Tarvydienė. - Seniau būdavo girdėti kalbų, jog įsivaiki

Skaityti daugiau...

Paaugliai: sunkumai ir iššūkis

Viena iš temų, su kuriomis “Priimančių šeimų” asociacija (SOTAS partneriai įvaikinimo ir globos srityje) dirba šiuo metu, yra susijusi su pagalba įtėviams priimti tikrovę tokią, kokia ji yra, priimti kaip duotybę, t.y. kaip dovaną, kuri ne slegia mus, bet meta pozityvų iššūkį. Kviečiame paskaityti, ką Luidžis iš Bergamo pasakoja apie šį darbą. Sunku atpažinti tikrovę kaip dovaną, kai vaikas tave a

Skaityti daugiau...

Įvaikinimas ir globa – ką apie tai iš tikrųjų žinome?

Tapti globos netekusio vaiko globėju ar įtėviu yra gana didelis iššūkis. Tiesa, dažnas gali sunkiai įvardinti pagrindinius skirtumus tarp vaiko globos ir įvaikinimo, todėl apsisprendimas tampa dar sunkesnis. Vaiko interesus visada geriausiai atitinka globa šeimoje, kurioje įsigalėjusi saugi aplinka, todėl reikia dėti visas pastangas, jog būtų surasta vaiką galinti globoti šeima. Gera žinia ta, jog

Skaityti daugiau...

Įvaikinimas Jungtinėje Karalystėje gyvenantiems Lietuvos Respublikos piliečiams, norintiems įvaikinti Lietuvoje

Tiek tarptautiniai, tiek nacionaliniai teisės aktai numato, kad tarpvalstybinis įvaikinimas yra tada, kai vaikas, nuolat gyvenantis Lietuvoje, buvo, yra ar bus perkeliamas į kitą valstybę tuo atveju, kai Lietuvoje jį (ją) įvaikino sutuoktiniai ar asmuo, nuolat gyvenantys kitoje valstybėje. Taigi Lietuvos Respublikos piliečiams, nuolat gyvenantiems kitoje valstybėje, yra taikomos tarpvalstybinio įv

Skaityti daugiau...

Būtini veiksmai, teismui priėmus sprendimą dėl tarptautinio įvaikinimo

VEIKSMAI, BŪTINI ATLIKTI, TEISMUI PRIĖMUS SPRENDIMĄ ĮVAIKINTI  Vaiko išvykimui reikalingi šie dokumentai: 1) Vilniaus apygardos teismo sprendimas įvaikinti; 2) naujas vaiko gimimo liudijimas; 3) vaiko pasas; 4) viza, jei tai nustatyta priimančios valstybės įstatymų; 5) tarptautinio įvaikinimo atitikimo pažymėjimas. NAUJAS VAIKO GIMIMO LIUDIJIMAS Įsiteisėjus teismo sprendimui dėl įvaikinimo įtėviai

Skaityti daugiau...

Tarptautinio įvaikinimo žingsniai

1 žingsnis. Kur kreiptis? Lietuvos Respublikos piliečiai, nuolat gyvenantys užsienyje, ir užsieniečiai dėl įvaikinimo Lietuvoje turi kreiptis per savo šalies Centrinę įvaikinimo instituciją arba per Užsienio valstybės instituciją, įgaliotą veikti vykdant tarptautinį įvaikinimą Lietuvos Respublikoje (toliau – įgaliota užsienio valstybės institucija). Nuo 2006 m. rugpjūčio 1 d. nepriimami užsienio v

Skaityti daugiau...

Įtėvių socialinės garantijos

VIENKARTINĖ IŠMOKA ĮVAIKINTAM VAIKUI  Kiekvienam įvaikintam vaikui skiriama 11 bazinių socialinių išmokų dydžio (anksčiau buvo – 8 minimaliųjų gyvenimo lygių (MGL)  dydžio) vienkartinė išmoka.  Vienkartinė išmoka mokama vienam iš vaiką auginančių tėvų (ar turimam vieninteliam iš tėvų), įtėvių ar vaiko globėjui. Vienkartinė išmoka įvaikintam vaikui skiriama, jei dėl jos buvo kreiptasi ne vėliau kai

Skaityti daugiau...

Būtini veiksmai, teismui priėmus sprendimą dėl nacionalinio įvaikinimo

Naujas vaiko gimimo liudijimas Įsiteisėjus teismo sprendimui dėl įvaikinimo ar sprendimą leidus vykdyti skubiai, įtėviai turi kreiptis į civilinės metrikacijos įstaigą, užregistravusią vaiko gimimą, naujam gimimo liudijimui gauti. Civilinės metrikacijos įstaigai turi būti pateikti šie dokumentai: 1) įtėvių asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų ar pasų kopijos; 2) įtėvių santuokos liudijimo kopi

Skaityti daugiau...

Nacionalinio įvaikinimo žingsniai

1 žingsnis. Kur kreiptis? Jūs turite kreiptis į Jūsų deklaruotos gyvenamosios vietos vaiko teisių apsaugos skyrių (tarnybą) (toliau – VTAS), kurio darbuotojams padedant, bus pradėtos įvaikinimo procedūros. 2 žingsnis. Kokius dokumentus pateikti? VTAS turite pateikti: - prašymą įvaikinti, kuriame nurodomi duomenys apie norintį įvaikinti asmenį (vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo vieta ir data, g

Skaityti daugiau...

Kas gali įvaikinti?

Įvaikintojais gali būti pilnamečiai abiejų lyčių asmenys iki penkiasdešimties metų, tinkamai pasirengę įvaikinti. Amžius – nuo 18 m. iki 50 m. Išimtinais atvejais teismas gali leisti įvaikinti ir vyresniems asmenims. Išimtį teismas daro atsižvelgdamas į vaiko interesus, vertindamas konkrečias bylos aplinkybes, pavyzdžiui:   kai įvaikina sutuoktiniai, iš kurių vienas atitinka įstatymo reikalaujamą

Skaityti daugiau...

Galimi įvaikinti vaikai

Galimas įvaikinti vaikas yra ne jaunesnis kaip trijų mėnesių vaikas, įrašytas į įvaikinamų vaikų apskaitą, kurią tvarko Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba. Vis dėlto ne visada galimas įvaikinti vaikas, kurio tėvams neterminuotai apribota valdžia, gali būti siūlomas įvaikinti. Tai priklauso nuo vaiko ryšių su biologine šeima (seneliais, broliais, seserimis ar kitais giminaičiais)

Skaityti daugiau...

Kas yra įvaikinimas?

Įvaikinimas – procesas, kurio metu be tėvų globos likusiam vaikui panaikinamos tarpusavio asmeninės ir turtinės teisės ir pareigos su tėvais ir giminaičiais pagal kilmę ir sukuriamos tarpusavio asmeninės ir turtinės teisės ir pareigos su įtėviais bei jų giminaičiais kaip giminaičiams pagal kilmę. Įvaikintojai laikomi vaiko tėvais pagal įstatymą. Įvaikintam vaikui gali būti suteikta įtėvių pavardė,

Skaityti daugiau...