Raktažodis: šeimyna

Globos formos

• globa šeimoje, kai vaikui nustatoma globa (rūpyba) fizinio asmens šeimoje ir globėju (rūpintoju) paskiriamas fizinis asmuo; • globa šeimynoje, kai vaikui nustatoma globa (rūpyba) šeimynoje ir jo globėju (rūpintoju) paskiriamas juridinis asmuo-šeimyna; • globa institucijoje, kai vaikui nustatoma globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje ir vaiko globėju (rūpintoju) paskiriamas juridinis asmuo- s

Skaityti daugiau...

Kur kreiptis norint steigti šeimyną?

Norėdami steigti šeimyną, turite kreiptis į savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyrių.   Šeimynos veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos šeimynų įstatymas.

Skaityti daugiau...

Kas yra šeimyna?

Tėvų globos netekusiam vaikui gali būti nustatyta globa šeimynoje. Šeimyna – teisės aktų nustatyta tvarka įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo.  Šeimyna globoja šešis ir daugiau vaikų (bendras vaikų skaičius šeimynoje su savais vaikais – ne daugiau kaip dvylika vaikų) šeimos aplinkoje. Bendras vaikų skaičius gali būti didesnis, kai broliai ir seserys

Skaityti daugiau...