Raktažodis: globa (rūpyba)

Aštuoni globos (rūpybos) šeimoje žingsniai

Pirmas žingsnis. Kas gali kreiptis? Globėjais (rūpintojais) gali būti skiriami: asmenys iki 65 metų amžiaus, išskyrus artimąjį giminaitį (artimi vaiko giminaičiai yra seneliai, broliai ir seserys), jei jis nori laikinai globoti (rūpinti) jaunesnį kaip 10 metų vaiką; ne jaunesni nei 21 metų amžiaus, išskyrus artimąjį vaiko giminaitį. Globoti (rūpinti) norintis asmuo nebūtinai turi būti susituokęs a

Skaityti daugiau...

Budintys globėjai Kaune sulaukia vis daugiau dėmesio

Įgyvendinant reformas ir mažinant vaikų globos kaičių, pirmiausia reikia pradėtų nuo globėjų tinklo plėtojimo ir vystymo. Tuo įsitikinęs Kaune įsikūrusio vaikų gerovės centro „Pastogė“ vadovas Ričardas Kukauskas. Pokalbis su juo – apie vis daugiau dėmesio sulaukiančią naujovę – budinčius globėjus, kurie laikinai priglaudžia į krizines situacijas patekusius vaikus. Kas yra budintis globėjas?, – pak

Skaityti daugiau...

Naujovė Kaune, leisianti nevežti vaikų į globos namus

Kai visoje Lietuvoje perpildyti vaikų globos namai, kauniečiai siūlo naujovę, leidžiančią krizėje atsidūrusius vaikus nevežti į globos įstaigas, o laikinai priglausti pas Budinčius globėjus. Šeimos ar Asmenys, priimantys krizės ištiktus vaikus, šalia vaiko globos išmokos ir pagalbos pinigų, kuriuos moka Kauno savivaldybė, dar gaus atlyginimą, o vaikai, apgyvendinti šeimoje, nebus taip stipriai žal

Skaityti daugiau...

Kinta visuomenės požiūris į globą ir įvaikinimą

Nors įvaikinimo statistika pastaraisiais metais išlieka panaši, žmonių požiūris į globą ir įvaikinimą pamažu kinta. Taip teigia Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Odeta Tarvydienė. Anot jos, Lietuvoje daugėja šeimų, kurios sutinka įvaikinti sveikatos sutrikimų turinčius, vyresnio amžiaus vaikus. Taip pat vis daugiau porų ryžtasi tapti ne vieno vaiko, o kelių – brolių

Skaityti daugiau...

Devyni mitai apie įvaikinimą ir globą

Įvaikinimas ir vaikų globa apipinti įvairiais mitais, kurie gali tapti kliūtimis rūpestingoms, gyvenimiškos patirties turinčios šeimoms pasiryžti įvaikinti ar globoti. Sakoma:  – labai ilgas įvaikinimo ar globos nustatymo procesas. Tiesa ta, kad yra tam tikrų reikalavimų, būtinų vaikams apsaugoti, o procedūra nebeatrodo tokia paini ir ilga, kai tam pasiryžti. – per ilgi mokymai. Apsisprendimui įva

Skaityti daugiau...

Globėjas ir globotinis neįgyja teisių į vienas kito turtą

Egidijus atsiuntė klausimų sąrašą: 1. Kokia situacija dėl „globėjų“ mat globotiniu laikomas asmuo tik iki 18 metų amžiaus (t.y. globėjai paskiriami būtent iki pilnametystės)? 2. Kokia teisinė padėtis pastarojo asmens lyginant su tikraisiais vaikais (iki ir po pilnametystės)? 3. Kokia situacija jei globotinis yra tuo pačiu ir anūkas (t.y. persipina 2 punktai, pvz.: seneliai apsiima globoti anūką ku

Skaityti daugiau...

Ar gali globėja arba globėjas išeiti vaiko priežiūros atostogų?

Nuolatinė laikraščio skaitytoja A. N. prašo paaiškinti, ar gali būti suteikiamos vaiko priežiūros atostogos iki vienerių metų, o vėliau - iki trejų metų globojamam vaikui auginti? Jeigu tokia galimybė globėjams suteikiama, ar jie turėtų teisę grįžti į savo darbo vietą? Asmenys, tapę globėjais, turi visas teises, kaip ir kiekviena motina ar tėvas, auginantys mažamečius vaikus, todėl darbdavys priva

Skaityti daugiau...

Globojamas vaikas. Mitai ir realybė

Mūsų visuomenėje egzistuoja įvairių mitų apie globojamus  vaikus. Gana dažnai apie juos yra sakoma, kad turi sutrikimų, elgiasi grėsmingai, „genai blogi“. Taip pat egzistuoja mitas, kad žmonės vaikus  pasiryžta globoti dėl pinigų. Mitus palaiko taip vadinami dichotomijų spąstai, t.y. globojami vaikai (tiek valstybės, tiek asmenų) yra priskiriami vienai grupei, o visi kiti vaikai – kitai grupei. Ja

Skaityti daugiau...

Kokios yra globėjų bei rūpintojų teisės ir pareigos?

"Gyvenu kaime, dirbu bibliotekininke, - rašo Violeta V. iš Kelmės rajono. - Kadangi esu netekėjusi ir neturiu didelių šeimyninių rūpesčių, jau seniai brandinu mintį, jog reikėtų imtis globoti netoliese gyvenančią psichinės negalios kamuojamą moterį (arba tapti rūpintoja), nes jai reikalinga rimta pagalba. Todėl norėčiau plačiau sužinoti, kas gali tapti globėju (rūpintoju), kokios asmens teisės bei

Skaityti daugiau...

Savanorystė vaikų globos namuose

Savanorystė – tai suaugusiojo ir globos namuose gyvenančio vaiko draugystė. Šiose programose dalyvauja vyresnio amžiaus vaikai (vyresni nei 7 metų), kurie geba suprasti, kad pabuvimas su suaugusiuoju bus laikinas. Savanoriškąją veiklą gali organizuoti Labdaros-paramos fondai, biudžetinės įstaigos, viešosios įstaigos, religinės bendruomenės, bendrijos ir religiniai centrai ir kiti Savanoriškos veik

Skaityti daugiau...

Globos (rūpybos) šeimoje išmokos

Kiekvienam vaikui, globojamam šeimoje, jo globos (rūpybos) laikotarpiu kas mėnesį mokama 4 bazinių socialinių išmokų dydžio (152 Eur) globos (rūpybos) išmoka. Kai globojamam vaikui mokama našlaičio pensija ir (arba) periodinė išmoka jo išlaikymui, globos (rūpybos) išmokos dydis yra lygus skirtumui tarp 4 bazinių socialinių išmokų dydžio ir šių išmokų dydžio.   Vaiko globėjui (rūpintojui) už vaiką,

Skaityti daugiau...

Globa: misija įmanoma

Globos namuose augantis vaikas nuolatos savęs klausia: „Kodėl tėvai mane paliko? Gal buvau negražus, o gal negeras?” Tai neteisinga. Nė vienas vaikas neturi augti be žmonių, kuriuos galėtų vadinti savo tėvais. Ar galime padėti šiems vaikams? Tikrai taip, nes bendromis jėgomis ši užduotis įmanoma. Kalbiname VšĮ SOTAS (Socialinės tarnystės savanoriai) socialinę darbuotoją Nijolę Giknienę. Vaikai neg

Skaityti daugiau...

Noriu globoti! Ką man daryti?

Pasirinkimas globoti – tai ne tik pagalba vaikui. Tai nesavanaudiškas savo šeimos ir namų durų atvėrimas ir galimybė biologinei vaiko šeimai mokytis iš globėjų, kad vaikas ir jo tėvai galėtų ne tik vėl būti kartu, bet ir tapti daug tvirtesne šeima nei anksčiau. Toks gerumas – be galo laukiamas. Vis tik jam taip pat būtina tinkamai pasiruošti. Įvairios šeimų situacijos, pokyčiai, pats vaikas ir gyv

Skaityti daugiau...

Globoti ar įvaikinti?

Mintis įsivaikinti ar paimti globoti be tėvų meilės likusį vaikutį, ko gero, bent kartą yra atėjusi į galvą dažnam žmogui. Vieniems tai tėra momentinis jausmas, kiti apie tai galvoja rimčiau, bet viešumoje sklandantys mitai entuziazmą neretai atvėsina. Kurie iš jų teisingi, o kurie – ne? Du vaikus globojanti 45-erių metų Silvija neslepia – globą, o ne įvaikinimą ji pasirinko dėl daugybės priežasči

Skaityti daugiau...

Vaiko globa šeimoje - gyvenimo skonio pajautimas

Tiems, kurie nori suteikti daugiau prasmės savo gyvenimui, globa ir įvaikinimu besirūpinančios visuomeninės organizacijos siūlo būdą: pagalvoti apie vaiko globą, pasidalinti savo gyvenimu ir atverti savo namų duris tiems, kuriems pasisekė mažiau. Valstybės politika šioje srityje gana aiški: vaikai turėtų augti šeimose, jei ne savo, tai globėjų. „Šiuo metu norima atsisakyti „idealių fabrikų“ – dide

Skaityti daugiau...

Kur ir kada kreiptis dėl globos (rūpybos) išmokų vaikams?

Dėl išmokų reikia kreiptis: - į deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybę, o jeigu deklaruotos gyvenamosios vietos neturima - į savivaldybę, kurioje gyvenama, išskyrus atvejį, kai kreipiamasi dėl globos (rūpybos) išmokoms vaikui, kuriam globa (rūpyba) nustatyta po 2007 m. sausio 1 dienos. Šiuo atveju vaiko globėjas (rūpintojas) dėl globos (rūpybos) išmokos vaikui kreipiasi į savivaldybės, kurios

Skaityti daugiau...

Kas gali kreiptis dėl globos (rūpybos) išmokų vaikams?

Dėl išmokų skyrimo gali kreiptis vienas iš vaiką (vaikus) auginančių tėvų, globėjų (rūpintojų) arba pats 18 metų ir vyresnis asmuo.

Skaityti daugiau...

Išmokos asmeniui, pasibaigus jam nustatytai globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo

Asmeniui, pasibaigus jam nustatytai globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo: skiriama 75 bazinių socialinių išmokų dydžio (2850 Eur) vienkartinė išmoka įsikurti. Ši išmoka grynaisiais pinigais neišmokama, išskyrus atvejus, kai lieka nepanaudota mažesnė negu 1 bazinės socialinės išmokos dydžio išmokos dalis, kuri gali būti išmokama grynaisiais pinigais pačiam išmokos

Skaityti daugiau...

Dokumentai, reikalingi globos (rūpybos) išmokai gauti

Dokumentai, reikalingi išmokai gauti: prašymas; asmens tapatybės dokumentas (Lietuvos Respublikos piliečio pasas arba asmens tapatybės kortelė, arba Lietuvos Respublikos pasas, arba leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje); vaiko, kuriam nustatyta globa (rūpyba), gimimo liudijimas arba asmens tapatybės dokumentas; dokumentai apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpint

Skaityti daugiau...

Kada neskiriami ir nemokami globos (rūpybos) išmoka ir globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas

Globos (rūpybos) išmoka ir globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas neskiriami ir nemokami: 1.  jeigu vaikas (asmuo)  yra suimtas, atlieka su laisvės atėmimu susijusią bausmę, jam LR baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose medicinos priemonės, paskelbta jo paieška arba jis teismo pripa

Skaityti daugiau...

Globėjas, jo parinkimas ir pareigos

Globėjas – asmuo, kuriam yra paskirta vaiko laikinoji ar nuolatinė globa. Vaiko globėju (rūpintoju) gali būti fizinis arba juridinis asmuo.  Globėjo pareigos  Vaiko globėjas (rūpintojas) privalo: • užtikrinti vaiko fizinį ir psichinį saugumą, rūpintis vaiko sveikata ir mokymusi, auklėti vaiką; • sprendžiant klausimus, susijusius su vaiko interesais, bendradarbiauti su suinteresuotomis valstybės ir

Skaityti daugiau...

Globos formos

• globa šeimoje, kai vaikui nustatoma globa (rūpyba) fizinio asmens šeimoje ir globėju (rūpintoju) paskiriamas fizinis asmuo; • globa šeimynoje, kai vaikui nustatoma globa (rūpyba) šeimynoje ir jo globėju (rūpintoju) paskiriamas juridinis asmuo-šeimyna; • globa institucijoje, kai vaikui nustatoma globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje ir vaiko globėju (rūpintoju) paskiriamas juridinis asmuo- s

Skaityti daugiau...

Globos rūšys

Vaiko laikinoji globa – laikinai be tėvų globos likusio vaiko priežiūra, auklėjimas šeimoje, šeimynoje ar institucijoje, atstovavimas jo teisėms ir teisėtiems interesams bei jų gynimas mokymo, gydymo, teisėsaugos ir kitose įstaigose.  Vaiko laikinosios globos organizavimą reglamentuoja Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatai. Laikinosios globos tikslas – grąžinti vaiką į biologinę šeimą. Laik

Skaityti daugiau...

Kur kreiptis norint steigti šeimyną?

Norėdami steigti šeimyną, turite kreiptis į savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyrių.   Šeimynos veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos šeimynų įstatymas.

Skaityti daugiau...

Kas yra šeimyna?

Tėvų globos netekusiam vaikui gali būti nustatyta globa šeimynoje. Šeimyna – teisės aktų nustatyta tvarka įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo.  Šeimyna globoja šešis ir daugiau vaikų (bendras vaikų skaičius šeimynoje su savais vaikais – ne daugiau kaip dvylika vaikų) šeimos aplinkoje. Bendras vaikų skaičius gali būti didesnis, kai broliai ir seserys

Skaityti daugiau...

Globos (rūpybos) išmokos

Kiekvienam globojamam vaikui skiriama 4 bazinių socialinių išmokų dydžio globos (rūpybos) išmoka per mėnesį.Vadovaujantis 2014 m. rugsėjo 10 d. Lietuvos Respublikos nutarimu Nr. 924 „Dėl bazinės socialinės išmokos dydžio patvirtinimo“, nuo 2015 m. sausio 1 d. bazinės socialinės išmokos dydis – 38 (trisdešimt aštuoni) eurai. Dėl išmokos turėsite kreiptis į globą nustačiusios savivaldybės Socialinės

Skaityti daugiau...

Keturi žingsniai norint tapti globėju (rūpintoju)

* PIRMAS ŽINGSNIS. Jeigu norite globoti vaiką, pirmiausia turite kreiptis į gyvenamosios vietos vaiko teisių apsaugos skyrių (tarnybą) ir pateikti šiuos dokumentus: 1. rašytinį prašymą, kuriame turi būti nurodytas Jūsų vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta, darbovietė, šeiminė ir materialinė padėtis, išlaikomų asmenų skaičius, šeimos sudėtis, globos (rūpybos) motyvai, pageidaujamų globoti

Skaityti daugiau...

Kas negali globoti

• Asmuo, neturintis 21 metų, išskyrus atvejus, kai globoti pageidauja vaiko artimasis giminaitis.  • Asmuo, kuris pripažintas neveiksniu dėl psichikos ligos, silpnaprotystės arba ribotai veiksniu dėl piktnaudžiavimo narkotinėmis, toksinėmis medžiagomis ir alkoholiu.  • Asmuo, kuris buvo atskirtas nuo savo vaiko.  • Asmuo, anksčiau buvęs globėju, nušalintas nuo globėjo pareigų.  • Asmuo, teistas už

Skaityti daugiau...

Kas gali globoti (rūpinti)

Jeigu norite tapti globėju (rūpintoju), turite atitikti globėjui (rūpintojui) keliamus reikalavimus. Jie yra tokie:   •Turite būti sulaukęs 21 metų amžiaus.  •Jeigu ketinate globoti artimą giminaitį, turite būti ne jaunesnis kaip 18 metų (artimi vaiko giminaičiai yra seneliai, broliai ir seserys).  •Turite būti išklausęs mokymus.  •Įvertintas teigiamai ir patvirtintas tinkamu globoti vaiką. 

Skaityti daugiau...

Kas yra globa (rūpyba) šeimoje?

Vaiko globa (rūpyba) šeimoje – tokia globos (rūpybos) forma, kai vaikui globa (rūpyba) nustatoma fizinio asmens šeimoje ir vaiko globėju paskiriamas fizinis asmuo. Globėju gali būti paskirti ir abu sutuoktiniai.  Globojami ne daugiau kaip penki vaikai (bendras vaikų skaičius šeimoje su savais vaikais – ne daugiau kaip penki vaikai) natūralioje šeimos aplinkoje. Jei nustatant globą siekiama neišski

Skaityti daugiau...

Kas yra globa?

Vaikui nustatoma globa (rūpyba) tais atvejais, kai jo tėvai dėl įvairių nepalankiai susiklosčiusių aplinkybių – priklausomybių, ligos, socialinių įgūdžių stokos, nesirūpinimo vaiku ar piktnaudžiavimo tėvų valdžia – negali patys auginti vaiko. Globa (rūpyba) – likusio be tėvų globos vaiko, įstatymų nustatyta tvarka patikėto fiziniam arba juridiniam asmeniui, priežiūra, auklėjimas ir ugdymas, kitų j

Skaityti daugiau...

Keturi mitai apie vaikų globą

Beveik kas antras Lietuvos gyventojas ryžtųsi globoti giminaičio vaiką, skelbia šiais metais užsakyta Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos gyventojų apklausa. Tačiau net apie 40 proc. nesiimtų globoti giminystės ryšiais nesusijusio vaiko, nes bijotų jo genetinio ir socialinio paveldo. Pasak Paramos vaikams centro socialinės darbuotoj

Skaityti daugiau...