VIENKARTINĖ IŠMOKA ĮVAIKINTAM VAIKUI 

Kiekvienam įvaikintam vaikui skiriama 11 bazinių socialinių išmokų dydžio (anksčiau buvo – 8 minimaliųjų gyvenimo lygių (MGL)  dydžio) vienkartinė išmoka. 

Vienkartinė išmoka mokama vienam iš vaiką auginančių tėvų (ar turimam vieninteliam iš tėvų), įtėvių ar vaiko globėjui. Vienkartinė išmoka įvaikintam vaikui skiriama, jei dėl jos buvo kreiptasi ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo vaiko įvaikinimo dienos.

Išmoka įvaikintam vaikui neskiriama sutuoktinio (sugyventinio) vaikui, kurį įvaikino kitas sutuoktinis.

VAIKO PRIEŽIŪROS ATOSTOGOS

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 180 straipsnis įtvirtina nuostatą, jog pagal šeimos pasirinkimą motinai (įmotei),tėvui (įtėviui), senelei, seneliui arba kitiems giminaičiams, faktiškai auginantiems vaiką, taip pat darbuotojui, paskirtam vaiko globėju, suteikiamos atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai. Atostogas galima imti visas iš karto arba dalimis.

Nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. pagal šeimos pasirinkimą įmotei ar įtėviui suteikiamos 3 mėnesių atostogos vaikui prižiūrėti įvaikinus vyresnius nei 3 metų vaikus. Per šį laikotarpį įmotė (įtėvis) gauna motinystės (tėvystės) pašalpą. 

Kai kuriose savivaldybėse įvaikintiems vaikams teikiama pirmenybė, užrašant vaikus į darželį. Dėl tokios galimybės prašome teirautis konkrečioje savivaldybėje.

Reitingas: 0