Įvaikinto vaiko Lietuvos Respublikos pilietybė

Raktažodžiai: vaikas, įvaikinimas, įvaikinti, pilietybė

Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo (toliau – Pilietybės įstatymas) 17 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Lietuvos Respublikos piliečių (piliečio) įvaikintas vaikas Lietuvos Respublikos pilietybę įgyja nuo jo įvaikinimo dienos. To paties straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad vaikas – Lietuvos Respublikos pilietis, kurį įsivaikina kitos valstybės piliečiai (pilietis), lieka Lietuvos Respublikos pilietis, nesvarbu, ar jis dėl įvaikinimo įgijo kitos valstybės pilietybę, ar ne.

Vaikų, nesukakusių 18 metų, atstovai dėl Pilietybės įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nurodyto vaiko Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimo paduoda prašymą dėl vaiko Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimo ir prideda dokumentus, patvirtinančius įvaikinimą (teismo sprendimą), ir vaiko turimą kitos valstybės pilietybę patvirtinantį dokumentą, jeigu įvaikintas vaikas yra kitos valstybės pilietis.  

Reitingas: 0