Ar gali globėja arba globėjas išeiti vaiko priežiūros atostogų?

Raktažodžiai: globa (rūpyba), globėjas (rūpintojas), globotinis (rūpintinis), vaiko priežiūros atostogos
Autorius: http://www.tv3.lt

Nuolatinė laikraščio skaitytoja A. N. prašo paaiškinti, ar gali būti suteikiamos vaiko priežiūros atostogos iki vienerių metų, o vėliau - iki trejų metų globojamam vaikui auginti? Jeigu tokia galimybė globėjams suteikiama, ar jie turėtų teisę grįžti į savo darbo vietą? Asmenys, tapę globėjais, turi visas teises, kaip ir kiekviena motina ar tėvas, auginantys mažamečius vaikus, todėl darbdavys privalo jiems suteikti vaiko auginimo atostogas. Jeigu yra nustatyta globa, o globėja ar globėjas dirba, jie gali kreiptis į savo darbovietę, rašyti pareiškimą, kad būtų išleisti vaiko priežiūros atostogų. Svarbu tai, kad nuo globos nustatymo datos iki to laiko, kai globėjas išeina į vaiko priežiūros atostogas, jis turėtų ne mažiau kaip 7 mėnesių darbo stažą per vienerius arba per dvejus metus. Į šį stažą įskaičiuojamas darbo laikas, per kurį buvo mokamos socialinio draudimo įmokos, (neįskaičiuojama - nemokamos atostogos, pravaikštos, gydymosi laikotarpis, per kurį nebuvo mokama ligos pašalpa, ir t. t.). Kreipiantis į SODRĄ reikia pateikti darbdavio įsakymo išleisti į vaiko priežiūros atostogas kopiją, patvirtintą darbovietės atsakingo darbuotojo parašu bei antspaudu, vaiko globos įteisinimo dokumentą, vaiko gimimo liudijimą bei kitų (savo) vaikų gimimo liudijimus. Kol globojamajam vaikui sukaks vieneri metai, globėjui iš SODROS biudžeto bus mokama vaiko priežiūros pašalpa. Darbo kodekse nustatyta, jog globėjo darbo vieta, kol jis augina vaiką iki trejų metų, turi būti išsaugota. Jeigu per šį laikotarpį įmonė bus likviduojama, vaiką auginantis globėjas savo darbo vietą praras.
 

Reitingas: 0