Būtini veiksmai, teismui priėmus sprendimą dėl tarptautinio įvaikinimo

Raktažodžiai: įtėvis tarptautinis įvaikinimas teismo sprendimas įvaikintas vaikas

VEIKSMAI, BŪTINI ATLIKTI, TEISMUI PRIĖMUS SPRENDIMĄ ĮVAIKINTI 


Vaiko išvykimui reikalingi šie dokumentai:
1) Vilniaus apygardos teismo sprendimas įvaikinti;
2) naujas vaiko gimimo liudijimas;
3) vaiko pasas;
4) viza, jei tai nustatyta priimančios valstybės įstatymų;
5) tarptautinio įvaikinimo atitikimo pažymėjimas.

NAUJAS VAIKO GIMIMO LIUDIJIMAS


Įsiteisėjus teismo sprendimui dėl įvaikinimo įtėviai turi kreiptis į civilinės metrikacijos įstaigą, užregistravusią vaiko gimimą, naujam gimimo liudijimui gauti. Civilinės metrikacijos įstaigai turi būti pateikti šie dokumentai:
5) įtėvių pasų kopijos (išverstos į lietuvių kalbą ir legalizuotos);
6) įtėvių santuokos liudijimo kopija (išversta į lietuvių kalbą ir legalizuota);
7) Vilniaus apygardos teismo sprendimo įvaikinti originalas;
8) įvaikinto vaiko gimimo liudijimo originalas.

Prašymą išduoti naują įvaikio gimimo liudijimą užpildo abu įtėviai. Vienas iš įtėvių gali įgalioti kitą ar abu įtėviai gali įgalioti trečiąjį asmenį kreiptis į civilinės metrikacijos įstaigą naujam įvaikio gimimo liudijimui gauti.

Naujas gimimo liudijimas paprastai išduodamas tą pačią dieną.

VAIKO PASAS


Vaikui pasą išduoda vaiko gyvenamosios vietos migracijos įstaiga (pasų poskyris).

Migracijos įstaigai turi būti pateikti tokie dokumentai: 
1) Vilniaus apygardos teismo sprendimo nuorašas;
2) įtėvių pasų kopijos (išverstos į lietuvių kalbą ir legalizuotos);
3) vaiko biologinių tėvų sutikimo įvaikinti nuorašas ar mirties liudijimo nuorašas, ar teismo sprendimo dėl pripažinimo neveiksniais ar neterminuoto tėvų valdžios apribojimo nuorašas;
4) vaiko gimimo liudijimo nuorašas;
5) vaiko gimimo akto įrašo nuorašas;
6) mero potvarkio dėl laikinosios globos vaikui nustatymo ar teismo sprendimo (nutarties) dėl nuolatinės globos vaikui nustatymo nuorašas;
7) naujo vaiko gimimo liudijimo nuorašas;
8) 4 nespalvotos vaiko nuotraukos pasui;
9) banko kvitas apie sumokėtą mokestį.

Prašymą išduoti vaiko pasą būtinai turi pasirašyti vienas iš įtėvių.

Pateikiant prašymą išduoti vaiko pasą, būtinai turi dalyvauti ir pats vaikas.

Kadangi vaikas išvyksta nuolat gyventi į užsienį, atsiimant vaiko pasą turi būti užpildyta gyvenamosios vietos deklaracija, kurią turi pasirašyti vienas iš įtėvių.

Paprastai vaiko pasas yra išduodamas per 3–5 dienas.

TARPTAUTINIO ĮVAIKINIMO ATITIKIMO PAŽYMĖJIMAS

Tarptautinio įvaikinimo atitikimo pažymėjimą išduoda Tarnyba, įsiteisėjus Vilniaus apygardos teismo sprendimui įvaikinti.

GRĮŽTAMOJI INFORMACIJA DĖL LIETUVOJE ĮVAIKINTO VAIKO

Įvaikinusiai šeimai atstovaujanti centrinė įvaikinimo institucija arba įgaliota užsienio valstybės institucija po įvaikinimo Tarnybai privalo teikti grįžtamąją informaciją, kurią sudaro pranešimai apie įvaikinto vaiko integraciją į šeimą, gyvenimo sąlygas, vystymąsi, sveikatą, taip pat nuotraukos, vaizdo įrašai, tokia tvarka: 
a) per pirmuosius dvejus metus po įvaikinimo – du kartus per metus;
b) kitus dvejus metus – kartą per metus;
c) po ketverių metų po įvaikinimo – kai to pareikalauja Tarnyba.
Informacija turi būti išsami ir teisinga.

 

Reitingas: 0