Dokumentai, reikalingi globos (rūpybos) išmokai gauti

Raktažodžiai: skirti globa (rūpyba) dokumentai išmoka

Dokumentai, reikalingi išmokai gauti:

  1. prašymas;

  2. asmens tapatybės dokumentas (Lietuvos Respublikos piliečio pasas arba asmens tapatybės kortelė, arba Lietuvos Respublikos pasas, arba leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje);

  3. vaiko, kuriam nustatyta globa (rūpyba), gimimo liudijimas arba asmens tapatybės dokumentas;

  4. dokumentai apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju);

  5. kt. dokumentai, pateikiami atsižvelgiant į aplinkybes (žr. Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatai).

  6. Tais atvejais, kai globa nustatoma vaikui, kuriam dar nėra sukakę pusantrų metų, ir jeigu vienkartinė išmoka gimus vaikui už šį vaiką anksčiau nebuvo išmokėta, ši 11 bazinių socialinių išmokų dydžio (418 Eur) vienkartinė išmoka skiriama vaiko globėjui.

  7. Kiekvienam bendrai gyvenančių asmenų globojamam vaikui skiriama išmoka vaikui tokia pačia tvarka, kaip ir bendrai gyvenančių asmenų auginamam vaikui (žr. skyrių „Besilaukiančioms kūdikio moterims ir vaikus auginantiems bendrai gyvenantiems asmenims“). 

Reitingas: 0