Galimas įvaikinti vaikas yra ne jaunesnis kaip trijų mėnesių vaikas, įrašytas į įvaikinamų vaikų apskaitą, kurią tvarko Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba.

Vis dėlto ne visada galimas įvaikinti vaikas, kurio tėvams neterminuotai apribota valdžia, gali būti siūlomas įvaikinti. Tai priklauso nuo vaiko ryšių su biologine šeima (seneliais, broliais, seserimis ar kitais giminaičiais), jo amžiaus ir paties vaiko, galinčio išreikšti savo nuomonę, sprendimo. Todėl dažnai nors ir yra teisinis pagrindas įrašyti vaiką į galimų įvaikinti vaikų apskaitą, siūlyti jį įvaikinti konkrečiai šeimai neįmanoma, nes tai pažeistų jo teises ir interesus.

Galimas įvaikinti vaikas pagal įstatymą

Amžius nuo 3 mėn.
Tėvų valdžia
  • neterminuotai apribota tėvų valdžia;
  • tėvai davę sutikimą įvaikinti;
  • tėvai nežinomi;
  • tėvai mirę, pripažinti mirusiais;
  • tėvai pripažinti neveiksniais.                    
Broliai, seserys

Išskirti leidžiama tik išimtinais atvejais, kai negalima užtikrinti brolių ir seserų gyvenimo kartu dėl jų sveikatos arba dėl įvairių aplinkybių seserys ir broliai jau buvo išskirti ir nėra galimybių užtikrinti jų gyvenimo kartu .

Vaikas gali būti siūlomas įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečiams, nuolat gyvenantiems užsienyje, ir užsieniečiams, jei per 6 mėnesius nuo vaiko įtraukimo į galimų įvaikinti vaikų apskaitą nebuvo rasta Lietuvos Respublikos piliečių šeima, galinti globoti ar įvaikinti šį vaiką.

Šiuo metu galimi įvaikinti vaikai

2015 m. gruodžio 1 d. duomenimis, siūloma įvaikinti 515 galimų įvaikinti vaikų. 

Vaikų amžius                          iki 3 m.        4–6 m.           7–9 m.        10–17 m.                  Iš viso  
Siūlomi Lietuvos Respublikos piliečiams

32

14

18

24

88

Sprendžiamas tarptautinio įvaikinimo klausimas

10

14

10

29

63

Siūlomi užsienio piliečiams pagal sąrašą

13

7

7

9

36

Siūlomi užsienio piliečiams, dalyvaujantiems specialių poreikių programoje

-

2

-

  -

2

Siūlomi pagal vaikų, turinčių specialių poreikių, programą

30

44

64

188

326


2014 m. į Galimų įvaikinti vaikų apskaitą įrašyti 366 vaikai (171 mergaitė ir 195 berniukai). 
Lyginant su ankstesniais metais, 2014 m. į Galimų įvaikinti vaikų apskaitą įrašyta 11 % mažiau vaikų (44 vaikais) nei 2013 m. ir 18 % mažiau (79 vaikais) nei 2012 m.
Iš visų 2014 m. į Galimų įvaikinti vaikų apskaitą įrašytų vaikų tik 46 vaikai buvo sveiki. Iš jų 4 vaikų biologiniams tėvams diagnozuotas hepatitas C, kepenų cirozė, psichikos ir elgesio sutrikimai, vartojant alkoholį.
Lyginant vaikų sveikatą pagal amžiaus grupes, pastebima, kad daugiausia sveikų vaikų į Galimų įvaikinti vaikų apskaitą 2014 m. įrašyta vyresnio mokyklinio (10–14 m.) amžiaus (17 vaikų), mokyklinio (7–9 m.) amžiaus (10 vaikų) bei 15–17 m. amžiaus (7 vaikai). Sveikų vaikų iki 3 m. amžiaus įrašyta tik 7, o 4–6 m. amžiaus – tik 5 vaikai.
Pastaruoju metu daugėja vaikų, įrašytų kartu su vyresnių brolių, seserų grupe, kurių dėl artimų tarpusavio santykių, emocinių ryšių negalima išskirti. 2014 m. į Galimų įvaikinti vaikų apskaitą įrašytos 98 brolių, seserų grupės, kurios sudarė 46 % visų įrašytų vaikų. Iš 366 vaikų, įrašytų į Galimų įvaikinti vaikų apskaitą 2014 m., tik 197 vaikai buvo įrašyti po vieną.

Reitingas: 0