Kiekvienam globojamam vaikui skiriama 4 bazinių socialinių išmokų dydžio globos (rūpybos) išmoka per mėnesį.Vadovaujantis 2014 m. rugsėjo 10 d. Lietuvos Respublikos nutarimu Nr. 924 „Dėl bazinės socialinės išmokos dydžio patvirtinimo“, nuo 2015 m. sausio 1 d. bazinės socialinės išmokos dydis – 38 (trisdešimt aštuoni) eurai.
Dėl išmokos turėsite kreiptis į globą nustačiusios savivaldybės Socialinės paramos skyrių. 

Taip pat globojam vaikui skiriama 0,75 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka per mėnesį nuo gimimo dienos iki jam sukaks 2 metai, o globojamam (rūpinamam) vaikui nuo 2 iki 7 metų ir nuo 7 metų iki 18 metų ir vyresniam, kuris mokosi pagal bendrojo lavinimo programą ar studijuoja dieninėse studijose, bet ne ilgiau, kaip iki jam sukanka 24 metai, jei šeimoje auginami ar globojami trys ir daugiau vaikų, skiriama 0,4 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka per mėnesį. Ši išmoka vaikui yra skiriama, jeigu vidutinės bendrai gyvenančių asmenų pajamos  vienam asmeniui yra mažesnės nei 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio.
Vadovaujantis 2014 m. rugsėjo 10 d. Lietuvos Respublikos nutarimu Nr. 923 „Dėl valstybės remiamų pajamų dydžio patvirtinimo“, nuo 2015 m. sausio 1 d. valstybės remiamų pajamų dydis –102 (vienas šimtas du) eurai.

KĄ DARYTI, JEI KILTŲ PROBLEMŲ 


Svarbu žinoti, jeigu globojant vaiką kyla problemų, reikia nedelsiant kreiptis į globą nustačiusios savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyrių (tarnybą)  arba atestuotus socialinius darbuotojus, kurie vykdė mokymus. Tik kvalifikuoti specialistai gali padėti išvengti dar didesnių sunkumų arba nesėkmingos globos pabaigos. Jeigu specialistai, į kuriuos kreipiatės, Jums negalės padėti, būsite informuoti, kas gali Jums pagelbėti. 
Globėjas, globodamas vaiką, privalo nuolat palaikyti ryšį su savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriumi (tarnyba), visas kylančias problemas spręsti, bendradarbiaudamas su kompetentingais specialistais. 

Jūs galite būti atleistas nuo pareigų, jeigu Jūs, globodamas vaiką, negalėsite tinkamai jų atlikti dėl savo ar artimųjų giminaičių ligos, turtinės padėties pablogėjimo ar dėl kitų svarbių priežasčių. 

Taip pat Jums svarbu žinoti, kad globėjas gali būti nušalintas nuo pareigų, jeigu jis netinkamai atlieka pareigas, neužtikrina vaiko teisių ir interesų apsaugos, naudojasi savo teisėmis savanaudiškais tikslais.

Reitingas: 0