Ką svarbu žinoti tėvams, ketinantiems išvykti gyventi ar dirbti į užsienį

Raktažodžiai: išvykti globa tėvai užsienis vaikas

Šiandien neretai į užsienį išvyksta vienas iš tėvų, pasiimdamas kartu su savimi ir vaiką. Kitas tėvas (motina) lieka Lietuvoje, dažnai net neinformuotas, kur ir kuriam laikui išvyko jo vaikas. Taip prarandamas ryšys su atžala. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.156 straipsnio 2 dalimi, tėvai mūsų šalyje turi lygias teises ir lygias pareigas savo vaikams, nesvarbu, ar vaikas gimė susituokusiems, ar nesusituokusiems tėvams, jiems santuoką nutraukus, teismui pripažinus ją negaliojančia ar tėvams gyvenant skyrium. Už vaiko auklėjimą ir priežiūrą tėvai atsako bendrai ir vienodai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.159 straipsnio 2 dalis). Vadinasi, ir globos teisėmis (teise rūpintis vaiku, teise nustatyti vaiko gyvenamąją vietą) naudojasi abu tėvai bendrai ir vienodai, nežiūrint, ar santuoka nutraukta ir vaiko gyvenamoji vieta nustatyta su vienu iš tėvų.

Reitingas: 0