Kada vaikas gali būti negrąžintas jį išvežus?

Raktažodžiai: išvežti grąžinti vaikas

Kada vaikas gali būti negrąžintas? 

Teismas neprivalo nurodyti grąžinti vaiką, jei asmuo, įstaiga ar organizacija, kuri prieštarauja, kad vaikas būtų grąžintas, įrodo, kad: 

- asmuo, įstaiga ar kita organizacija, kuri rūpinosi vaiku, vaiko išvežimo ar laikymo metu iš tiesų nesinaudojo globos teisėmis arba neprieštaravo ar vėliau sutiko, kad vaikas būtų išvežtas arba laikomas; 
- yra didelė rizika, kad vaiką grąžinus jam būtų padaryta fizinė ar psichinė žala arba kad vaikas paklius į kitą netoleruotiną situaciją. Atkreiptinas dėmesys, kad teismas negali atsisakyti grąžinti vaiką remdamasis šia nuostata, jeigu nustatoma, kad imtasi priemonių užtikrinti vaiko apsaugą jį sugrąžinus (ar priemonės pakankamos, vertina teismas, sprendžiantis grąžinimo klausimą).

Atkreiptinas dėmesys, kad Reglamentas išplečia privalėjimą reikalauti grąžinti vaiką net ir tais atvejais, kai grąžinimas siejamas su žalos vaikui rizika, bet vis dėlto nustatoma, kad vaiko kilmės valstybė imsis priemonių užtikrinti vaiko apsaugą jį sugrąžinus.

Reitingas: 0