Kaip elgtis, kad vaiko išvežimas ar laikymas netaptų neteisėtu

Raktažodžiai: gyvenamoji vieta išvežti teisėtas laikyti užsienis vaikas

Kaip elgtis, kad vaiko išvežimas ar laikymas netaptų neteisėtu? 

Jeigu tėvams nepavyksta susitarti dėl vaiko gyvenamosios vietos ar dėl kitų su vaiku susijusių klausimų, jiems siūloma kreiptis į gyvenamosios vietos vaiko teisių apsaugos skyrių (tarnybą), kurio specialistai padėtų ieškoti abiems tėvams priimtino sprendimo. Jeigu tėvai nesusitaria, jie gali kreiptis į teismą ir ginčijamą klausimą spręsti Lietuvos Respublikos civilinio proceso tvarka.

Teismo sprendimas dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo su vienu iš tėvų neįgyja res judicata galios. Pasikeitus faktinėms bylos aplinkybėms, pavyzdžiui, vaiko gyvenamąją vietą nustačius su vienu iš tėvų, įvertinus, kad jis gyvens Lietuvoje, tačiau vėliau šiam persikėlus gyventi į užsienio valstybę, kitas tėvas gali reikšti pakartotinį ieškinį dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.169 str. 3 d.).

Ką daryti, jei aš neprieštarauju, kad mano vaikas gyventų užsienyje, tačiau noriu, kad būtų užtikrinta bendravimo tvarka su juo? 

Vaikui išvykus gyventi į užsienio valstybę, asmuo, kuriam neužtikrinama teisė matytis su vaiku arba trukdoma ją veiksmingai įgyvendinti, gali pateikti prašymą dėl teisės matytis su vaiku pagal Hagos konvenciją. 

Reitingas: 0