Jeigu norite tapti globėju (rūpintoju), turite atitikti globėjui (rūpintojui) keliamus reikalavimus. Jie yra tokie:  

•Turite būti sulaukęs 21 metų amžiaus. 
•Jeigu ketinate globoti artimą giminaitį, turite būti ne jaunesnis kaip 18 metų (artimi vaiko giminaičiai yra seneliai, broliai ir seserys). 
•Turite būti išklausęs mokymus. 
•Įvertintas teigiamai ir patvirtintas tinkamu globoti vaiką. 

Reitingas: 0