• Asmuo, neturintis 21 metų, išskyrus atvejus, kai globoti pageidauja vaiko artimasis giminaitis. 
• Asmuo, kuris pripažintas neveiksniu dėl psichikos ligos, silpnaprotystės arba ribotai veiksniu dėl piktnaudžiavimo narkotinėmis, toksinėmis medžiagomis ir alkoholiu. 
• Asmuo, kuris buvo atskirtas nuo savo vaiko. 
• Asmuo, anksčiau buvęs globėju, nušalintas nuo globėjo pareigų. 
• Asmuo, teistas už tyčinius nusikaltimus. 
• Asmuo, sulaukęs 65 metų arba vyresnis, išskyrus artimąjį giminaitį, jei jis nori laikinai globoti jaunesnį kaip 10 metų vaiką. 

Reitingas: 0