Kas yra globa (rūpyba) šeimoje?

Raktažodžiai: globotinis (rūpintinis) būsimas globėjas (rūpintojas) globa (rūpyba) vaikas

Vaiko globa (rūpyba) šeimoje – tokia globos (rūpybos) forma, kai vaikui globa (rūpyba) nustatoma fizinio asmens šeimoje ir vaiko globėju paskiriamas fizinis asmuo. Globėju gali būti paskirti ir abu sutuoktiniai. 

Globojami ne daugiau kaip penki vaikai (bendras vaikų skaičius šeimoje su savais vaikais – ne daugiau kaip penki vaikai) natūralioje šeimos aplinkoje. Jei nustatant globą siekiama neišskirti brolių ir seserų, šeimoje globojamų vaikų skaičius gali būti ir didesnis.

Reitingas: 0