Kas yra globos teises turintis asmuo

Raktažodžiai: globos teisės sutikimas tėvai užsienis vaikas vaiko priežiūra

Hagos konvencijoje minimas vaiko globos teises gali turėti ir fizinis, ir juridinis asmuo. Globos teisės apima teises ir pareigas, susijusias su vaiko priežiūra (teisę nustatyti vaiko gyvenamąją vietą, su vaiko auginimu ir auklėjimu susijusios teisės ir pareigas). Prie prašymo turi būti pridėti dokumentai, įrodantys, kad prašantis asmuo turi globos teises vaikų atžvilgiu (pavyzdžiui, vaikų gimimo liudijimai) ir kad asmuo tomis teisėmis naudojasi.

Remiantis dabartiniu Lietuvos teisiniu reglamentavimu, mūsų šalyje tėvai turi lygias teises ir lygias pareigas savo vaikams, nepaisant to, ar vaikas gimė susituokusiems, ar nesusituokusiems tėvams, jiems santuoką nutraukus, teismui pripažinus ją negaliojančia ar tėvams gyvenant skyrium. Tėvai bendrai ir vienodai atsako už vaiko auklėjimą ir priežiūrą, todėl darytina išvada, kad tėvai bendrai ir vienodai naudojasi ir vaiko globos teisėmis (teise rūpintis vaiku, teise nustatyti vaiko gyvenamąją vietą).

Tuo atveju jei vaikas į užsienio valstybę išvažiuoja laikinai ir trumpam, vaiko tėvo sutikimas nėra būtinas (žr. Laikinas vaiko išvykimas). Tačiau išvykstant iš Lietuvos nuolat gyventi į užsienio valstybę ar grįžtant iš užsienio valstybės nuolat gyventi į Lietuvą, tėvo, nevykstančio kartu su vaiku, sutikimas yra privalomas. 

 

Reitingas: 0