Kas yra socialinės rizikos vaikas?

Raktažodžiai: vaiko teisės socialinės rizikos vaikas apsauga

Socialinės rizikos vaikas – vaikas iki 18 metų, kuris valkatauja, elgetauja, nelanko mokyklos ar turi elgesio problemų mokykloje, piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, yra priklausomas nuo azartinių lošimų, yra įsitraukęs ar linkęs įsitraukti į nusikalstamą veiklą, yra patyręs ar kuriam kyla pavojus patirti psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą, smurtą šeimoje ir dėl šių priežasčių jo galimybės ugdytis ir dalyvauti visuomenės gyvenime yra ribotos.

Kas turi informacijos apie socialinės rizikos vaikus? 
Duomenų apie socialinės rizikos vaikus turi savivaldybių Vaiko teisų apsaugos skyriai (tarnybos) ir policijos komisariatai. Socialinės rizikos vaikų apskaitos Lietuvoje nėra. 

Pagalba socialinės rizikos vaikui 
Pagalbą socialinės rizikos vaikams savivaldybėse gali teikti vaikų dienos centrai, krizių tarnybos, pedagoginės psichologinės tarnybos ir centrai, psichologai, dirbantys pirminės sveikatos priežiūros centruose. 
Rekomenduoti, kur kreiptis pagalbos dėl socialinės rizikos vaiko, gali savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyrius (tarnyba). 
Siekiant padėti socialinės rizikos vaikui ir jį apsaugoti, gali būti taikomas Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas.

 

Reitingas: 0