Kas yra teisė matytis su vaiku

Raktažodžiai: teisė matytis ryšys tėvai užsienis vaikas

Remiantis Hagos konvencija, teisė matytis su vaiku apima teisę ribotam laikui išvežti vaiką į kitą vietą, kuri nėra jo nuolatinė gyvenamoji vieta. Todėl teismas, nagrinėjantis asmens prašymą dėl teisės matytis su vaiku, savo sprendime gali aptarti vaikų atostogų klausimus, bendravimo su vaikus elektroninėmis ryšio priemonėmis klausimus. Teisė matytis su vaiku pagal 1980 m. Hagos konvenciją iš esmės yra pažeidžiama tais atvejais, kai tėvas (motina) sutiko dėl vaiko išvykimo gyventi į kitą šalį ir sutarė dėl galimos bendravimo tvarkos, kurios vėliau nėra laikomasi ir vaikui nesudaromos sąlygos palaikyti su skyrium gyvenančiu tėvu (motina) tarpusavio ryšį.

Reitingas: 0