Laikinas vaiko išvykimas

Raktažodžiai: išvykti trukmė užsienis tikslas vaikas

Tikslaus apibrėžimo, kas yra laikinas vaiko išvykimas, nėra, todėl kiekvienu atveju yra vertinamos faktinės aplinkybės, atkreipiant dėmesį į: 

išvykimo trukmę. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas nustato, kad Lietuvos Respublikos gyventojas privalo deklaruoti savo gyvenamąją vietą kitoje valstybėje, jei jis išvyksta iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui. 
išvykimo tikslą. Jei vaikas vyksta į turistinę kelionę, lanko giminaičius atostogų metu ar vyksta gydytis, tačiau neketina toje šalyje įsikurti, laikoma, kad išvykimas yra laikinas. O tuo atveju, kai vaikas išregistruojamas iš mokyklos (ir pan.) su tikslu įsikurti svetur (nors ir vieneriems metams), išvykimas negali būti laikomas laikinu.

Reitingas: 0