Noriu įsivaikinti vaiką. Kokia yra įvaikinimo procedūra?

Raktažodžiai: vaikas įvaikinimas įvaikinti
Autorius: 15min.lt

Lietuvoje, šių metų gruodžio 1 d. duomenimis, iš viso įvaikinti siūlomas 491 galimas įvaikinti vaikas. Dažnai nuo įvaikinimo svarstymo žmones atbaido įsivaizdavimas, kad tai – labai sunki ir sudėtinga procedūra, kurią praeiti labai sunku. Tačiau taip tikrai nėra.

Norėdami tapti įvaikintoju, turite atitikti tam tikrus reikalavimus. Įvaikintojais gali būti 18-50 metų asmenys, tinkamai pasirengę įvaikinti vaiką. Išimtinais atvejais, pvz., kai įvaikina sutuoktiniai, iš kurių vienas atitinka įstatymo reikalaujamą amžių, o antrasis jį viršija, teismas gali leisti įvaikinti ir vyresniems asmenims. Tarp įvaikintojo ir įvaikinamojo turi būti ne mažesnis nei 18 metų amžiaus skirtumas.

Be to, įvaikintojai turi būti susituokę. Du nesusituokę asmenys to paties vaiko įvaikinti negali. Išimtiniais atvejais leidžiama įvaikinti nesusituokusiam vienišam asmeniui ar vienam iš sutuoktinių. Išimtis gali būti taikoma, kai konkretaus vaiko nesiekia įvaikinti sutuoktiniai arba kai siekiantieji įvaikinti sutuoktiniai negali įvaikinti dėl to, kad tai prieštarautų vaiko interesams. Įvaikintojai turi atitikti ir kitus kriterijus, kurių sąrašą galima rasti adresuhttp://www.vaikoteises.lt/lt/ivaikinimas/kas_gali_ivaikinti/galintys_ivaikinti.html.

Norėdami įsivaikinti, pirmiausia turite kreiptis į savo deklaruotos gyvenamosios vietos vaiko teisių apsaugos skyrių arba tarnybą (VTAS) ir pateikti reikalingus dokumentus (jų sąrašą rasite adresuhttp://www.vaikoteises.lt/lt/ivaikinimas/nacionalinis/ivaikinimo_zingsniai.html).  Tada VTAS organizuos patikrinimą, kurio metu atestuoti socialiniai darbuotojai tikrins, ar esate pasirengę įsivaikinti vaiką.

Jei atestuotų socialinių darbuotojų parengta išvada bus teigiama, jos kopija ir jūsų pateikti dokumentai bus siunčiami Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kuri spręs klausimą dėl jūsų įrašymo į norinčiųjų įvaikinti asmenų sąrašą. Po to jūs, įrašytas į minėtą sąrašą, lauksite galimo įvaikinti vaiko pasiūlymo, atsižvelgiant į jūsų pageidavimus (vaiko amžių, lytį, sveikatą ir kt.).

Sutikę įvaikinti pasiūlytą vaiką, turite sutikimą raštu pateikti deklaruotos gyvenamosios vietos VTAS ir kreiptis į savo arba vaiko gyvenamosios vietos apylinkės teismą. Uždaro teismo posėdžio, kuriame dalyvauti privalės abu sutuoktiniai, metu teismas nagrinės, ar atitinkate įvaikintojams keliamus reikalavimus ir ar įvaikinimas geriausiai atitiks vaiko interesus.

Teismo sprendimas įvaikinti įsiteisėja po 30 dienų, turite teisę prašyti teismą leisti sprendimą vykdyti skubiai. Įvaikintam vaikui paliekama jo gimimo data ir vieta, jam gali būti suteikiama įtėvių pavardė ir keičiamas vardas. Įsiteisėjus teismo sprendimui ar sprendimą leidus vykdyti skubiai, turėsite kreiptis į civilinės metrikacijos įstaigą, užregistravusią vaiko gimimą, naujam gimimo liudijimui gauti.

Įvaikinimo procedūros trukmė priklauso nuo pageidaujamo įvaikinti vaiko amžiaus, lyties, sveikatos būklės bei nuo pageidaujamų įvaikinti vaikų skaičiaus. Jeigu dėl įvaikinimo kreipiasi Lietuvoje gyvenančios Lietuvos Respublikos piliečių šeimos, pageidaujančios įvaikinti sveiką vaiką iki vienerių metų, įvaikinimo procedūra vidutiniškai trunka iki 1 metų. Jei šeima pageidauja įvaikinti vaiką iki trejų metų, vyresnius vaikus ar iš karto kelis vaikus, įvaikinimo procedūros trukmė trunka iki 6 mėnesių.

Visos įvaikinimo procedūros yra nemokamos.

Šių metų gruodžio 1 d. duomenimis, Lietuvoje siūlomas įvaikinti 491 galimas įvaikinti vaikas.  Per 2014 m. 65 Lietuvos Respublikos piliečių sutuoktinių poros ir 6 nesusituokę asmenys įvaikino 77 be tėvų globos likusius vaikus. Dar 70 vaikų įvaikino Lietuvos Respublikos piliečių, nuolat gyvenančių užsienyje, ir užsieniečių šeimos.

Turėkite omenyje – jei su sutuoktiniu ar sutuoktine apsisprendžiate įvaikinti vaiką, būsite laikomi vaiko tėvais pagal įstatymą. Įvaikinimas negali būti atšauktas ar panaikintas, skirtingai negu globa, kuri trunka iki vaiko grąžinimo biologiniams tėvams arba iki 18 metų. Todėl atsakingai apsvarstykite šį sprendimą, prieš jį priimdami.

Reitingas: 0