Svečiavimasis

Raktažodžiai: svečiavimasis globėjas vaikas

Svečiavimasis – pastovūs trumpalaikiai susitikimai savaitgaliais, švenčių ar vaiko atostogų metu su vaikų globos institucijoje augančiu vaiku. Tokie susitikimai turi būti planuojami ir neatsitiktiniai, kad vaikas jaustųsi saugus, žinotų, ką ir kada asmuo, paimantis jį svečiuotis, planuoja kartu veikti. 
Vaiką imti svečiuotis galima tik gavus teigiamą išvadą apie fizinio asmens tinkamumą priimti vaiką laikinai svečiuotis.
Socialinės globos įstaigos globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis pas nuolat Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje gyvenantį fizinį asmenį principus, sąlygas ir tvarką nustato Institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašas.

Kodėl svečiavimasis reikalinga vaikui? 

Vaikui, kurio ryšiai su šeima ir giminaičiais nutrūkę, tokia draugystė yra labai svarbi. Ji skatina vaiko pasitikėjimą kitais ir savimi, ugdo atsakomybės jausmą bei formuoja teigiamą savęs vertinimą. 

Kokiesvečiavimosi principai? 

Svečiavimasis remiasi šiais esminiais principais: vaiko interesų prioritetiškumu, jo, galinčio išreikšti savo nuomonę, išklausymu ir atsižvelgimu į tą nuomonę, vaiko saugumo užtikrinimu ir jo poreikių tenkinimu. 

Kokie vaikai gali būti imami svečiuotis? 

Pas nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantį fizinį asmenį gali laikinai svečiuotis ne jaunesnis kaip 5 metų vaikas, augantis socialinės globos įstaigoje, pas užsienio valstybėje gyvenantį fizinį asmenį – ne jaunesnis kaip 7 metų vaikas, išskyrus atvejus, kai vaikas išleidžiamas laikinai svečiuotis pas giminaičius arba siekiant neišskirti brolių ir seserų, betne jaunesnis kaip 3 metų.
Savanoriškai globoti leidžiama vyresnius vaikus, kadangi tokio amžiaus vaikams jau galima paaiškinti svečiavimosi taisykles. Vyresnis vaikas supras, kad jis negyvens su globėju nuolatos, kad globėjas netaps jo šeima, o bus tiesiog draugas. Mažyliui iki 5–7 metų amžiaus sunkiau suprasti, kodėl po pasisvečiavimo pas globėją jis turi sugrįžti į globos namus. Vaikas, išgyvenęs biologinių tėvų globos praradimą, vėl jausis paliktas ir nesaugus. Tokios situacijos gali turėti didelės neigiamos įtakos tolimesnei vaiko raidai.

Reitingas: 0