Tėvo (motinos) sutikimas vaikui vykstant į kitą valstybę

Raktažodžiai: išvykti teisės tėvas sutikimas užsienis vaikas bendravimo tvarkas pareigos

Ar visada vykstant į kitą valstybę su vaiku būtina gauti likusio tėvo (motinos) sutikimą?

Siekiant išvykti su vaiku į užsienio valstybę gyventi nuolat, yra būtinas ir kito tėvo (motinos) sutikimas, nepriklausomai nuo to, ar vaiko gyvenamoji vieta buvo nustatyta su išvykti ketinančiu tėvu (motina).

Teismo sprendimu nustačius vaiko gyvenamąją vietą su vienu iš tėvų, vaikas su juo gyvena, nepriklausomai nuo to, kurioje valstybėje būtų to tėvo gyvenamoji vieta. Tačiau paprastai teismas, nustatydamas vaiko gyvenamąją vietą su vienu iš tėvų, įvertina, kad jis gyvens Lietuvoje (žr. žemiau, kas yra įprastinė vaiko gyvenamoji vieta), todėl vėliau pastarajam persikėlus gyventi į užsienio valstybę, būtina išspręsti liekančio tėvo (motinos) tolesnio dalyvavimo vaiko auklėjime klausimus. Atkreipiame dėmesį, kad vaiko gyvenamosios vietos nustatymas su vienu iš tėvų, nesuteikia šiam tėvui (motinai) daugiau teisių vaiko atžvilgiu, nebent teismo sprendimu nustatyta kitaip. Todėl tėvui (motinai) išvykstant į užsienio valstybę gyventi nuolat, tėvams būtina susitarti dėl: 

bendravimo su vaiku tvarkos. Atkreipiame dėmesį, kad suteikti galimybę skyrium gyvenančiam tėvui (motinai) bendrauti su vaiku yra motinos (tėvo), pas kurį gyvena vaikas, pareiga ir jis (ji) neturi teisės kliudyti bendrauti (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 170 str. 3 d.). Bendravimo su vaiku tvarkoje turėtų būti numatytos priemonės, kuriomis bus bendraujama (telefonu, per Skype ir kt.), laikas, kada bendraujama, atostogų laikas, kelionės išlaidų padengimas ir kt.
- liekančio tėvo (motinos) teisių ir pareigų dalyvauti vaiko auklėjime įgyvendinimo tvarka. Atkreipiame dėmesį, kad liekančiui tėvui turi būti žinoma nauja vaiko gyvenamoji vieta, ugdymo įstaiga, kurią jis planuoja lankyti ir kiti su vaiko auklėjimu susiję klausimai.

Jei tėvams nepavyksta susitarti ir nėra galimybės gauti kito tėvo sutikimą, išvykstantis tėvas (motina) turėtų kreiptis į teismą dėl vaiko gyvenamosios vietos ir bendravimo tvarkos nustatymo. Jei gyvenamoji vieta buvo nustatyta su išvykti ketinančiu tėvu (motina), tada šis turėtų kreiptis į teismą dėl bendravimo tvarkos su liekančiu tėvu (motina) nustatymo (pakeitimo). Tokiu būdu teismas nustatytų, kad, keičiantis vaiko gyvenamosios vietos valstybei, bendravimo tvarka, pavyzdžiui, kas antrą savaitgalį, neįmanoma vykdyti, todėl ji keičiama į atostogų laiką ir pan.

Reitingas: 0