Tema: Šeimynos steigimas

Kur kreiptis norint steigti šeimyną?

Norėdami steigti šeimyną, turite kreiptis į savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyrių.   Šeimynos veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos šeimynų įstatymas.

Skaityti daugiau...

Kas yra šeimyna?

Tėvų globos netekusiam vaikui gali būti nustatyta globa šeimynoje. Šeimyna – teisės aktų nustatyta tvarka įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo.  Šeimyna globoja šešis ir daugiau vaikų (bendras vaikų skaičius šeimynoje su savais vaikais – ne daugiau kaip dvylika vaikų) šeimos aplinkoje. Bendras vaikų skaičius gali būti didesnis, kai broliai ir seserys

Skaityti daugiau...