Tema: Apie globą (rūpybą) globojant (rūpinantis)

Prieraišumas: iššūkiai ir galimybės globojant vaiką ar paauglį

http://www.ppi.lt/files/A_Zbarauskaite_Prieraisumas.pdf

Skaityti daugiau...

Ar gali globėja arba globėjas išeiti vaiko priežiūros atostogų?

Nuolatinė laikraščio skaitytoja A. N. prašo paaiškinti, ar gali būti suteikiamos vaiko priežiūros atostogos iki vienerių metų, o vėliau - iki trejų metų globojamam vaikui auginti? Jeigu tokia galimybė globėjams suteikiama, ar jie turėtų teisę grįžti į savo darbo vietą? Asmenys, tapę globėjais, turi visas teises, kaip ir kiekviena motina ar tėvas, auginantys mažamečius vaikus, todėl darbdavys priva

Skaityti daugiau...

Globos (rūpybos) šeimoje išmokos

Kiekvienam vaikui, globojamam šeimoje, jo globos (rūpybos) laikotarpiu kas mėnesį mokama 4 bazinių socialinių išmokų dydžio (152 Eur) globos (rūpybos) išmoka. Kai globojamam vaikui mokama našlaičio pensija ir (arba) periodinė išmoka jo išlaikymui, globos (rūpybos) išmokos dydis yra lygus skirtumui tarp 4 bazinių socialinių išmokų dydžio ir šių išmokų dydžio.   Vaiko globėjui (rūpintojui) už vaiką,

Skaityti daugiau...

Kur ir kada kreiptis dėl globos (rūpybos) išmokų vaikams?

Dėl išmokų reikia kreiptis: - į deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybę, o jeigu deklaruotos gyvenamosios vietos neturima - į savivaldybę, kurioje gyvenama, išskyrus atvejį, kai kreipiamasi dėl globos (rūpybos) išmokoms vaikui, kuriam globa (rūpyba) nustatyta po 2007 m. sausio 1 dienos. Šiuo atveju vaiko globėjas (rūpintojas) dėl globos (rūpybos) išmokos vaikui kreipiasi į savivaldybės, kurios

Skaityti daugiau...

Kas gali kreiptis dėl globos (rūpybos) išmokų vaikams?

Dėl išmokų skyrimo gali kreiptis vienas iš vaiką (vaikus) auginančių tėvų, globėjų (rūpintojų) arba pats 18 metų ir vyresnis asmuo.

Skaityti daugiau...

Išmokos asmeniui, pasibaigus jam nustatytai globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo

Asmeniui, pasibaigus jam nustatytai globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo: skiriama 75 bazinių socialinių išmokų dydžio (2850 Eur) vienkartinė išmoka įsikurti. Ši išmoka grynaisiais pinigais neišmokama, išskyrus atvejus, kai lieka nepanaudota mažesnė negu 1 bazinės socialinės išmokos dydžio išmokos dalis, kuri gali būti išmokama grynaisiais pinigais pačiam išmokos

Skaityti daugiau...

Dokumentai, reikalingi globos (rūpybos) išmokai gauti

Dokumentai, reikalingi išmokai gauti: prašymas; asmens tapatybės dokumentas (Lietuvos Respublikos piliečio pasas arba asmens tapatybės kortelė, arba Lietuvos Respublikos pasas, arba leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje); vaiko, kuriam nustatyta globa (rūpyba), gimimo liudijimas arba asmens tapatybės dokumentas; dokumentai apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpint

Skaityti daugiau...

Kada neskiriami ir nemokami globos (rūpybos) išmoka ir globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas

Globos (rūpybos) išmoka ir globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas neskiriami ir nemokami: 1.  jeigu vaikas (asmuo)  yra suimtas, atlieka su laisvės atėmimu susijusią bausmę, jam LR baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose medicinos priemonės, paskelbta jo paieška arba jis teismo pripa

Skaityti daugiau...